Now you can stream your call to millions via YouTube Live

ESIBABONGAYO

Ezinye izinhlangano kanye nabasunguli be-software engakhokhelwa abenze ukwakhiwa kukaGumzo kwenzeke

Siziqhenya kakhulu ngaloko uGumzo asaguquke waba yiko, kanti-ke siyazi ukuthi besingekwazi ukwakha le-platform ngokushesha kungengokuzikhandla kwabakhi abasendulele, abazibophelele emqondweni wama-software nagakhokhelwa.

UGumzo ukwazile ukusebenzisa amaphakheji athile, kanti futhi uzobe eqhuba ukuthuthukisa kwethu kuyo yonke imisebenzi yethu.

Yilawa amanye ama-platform esifanele ukuwabonga kakhulu :

Font Awesome ( Link )

Font Awesome, the web’s most popular icon set and toolkit.

Lua ( Link )

Lua plugin for jitsi which determines whether users are moderator or not based on token contents

Bulma ( Link )

Bulma is a free, open source CSS framework based on Flexbox and used by more than 200,000 developers.

Whiteboard ( Link )

This is a lightweight NodeJS collaborative Whiteboard/Sketchboard witch can easily be customized

Animate.css ( Link )

A cross-browser library of CSS animations. As easy to use as an easy thing.

Vex ( Link )

vex is a modern dialog library which is highly configurable, easily stylable, and gets out of the way. You’ll love vex because it’s tiny (5.6kb minified and gzipped), has a clear and simple API, works on mobile devices, and can be customized to match your style in seconds.

Screenfull.js( Link )

Simple wrapper for cross-browser usage of the JavaScript Fullscreen API, which lets you bring the page or any element into fullscreen. Smoothens out the browser implementation differences, so you don’t have to.

jQuery UI Touch Punch ( Link )

jQuery UI Touch Punch is a small hack that enables the use of touch events on sites using the jQuery UI user interface library.

JavaScript Cookie ( Link )

A simple, lightweight JavaScript API for handling browser cookies

isMobile ( Link )

A simple JS library that detects mobile devices in both the browser and NodeJS.

Bhalisa ukuze ukwazi ukuqala

Uzodinga inombholo yocingo ebhalisiwe ukuze ukwazi ukuqala.
Singeke nanini sinike abanye noma sithengise iminingwane yakho kwabanye noma sikwenze igaxekile.
Skip to content