Now you can stream your call to millions via YouTube Live

IZISOMBULULO ZEZINKAPANI

Amaqembu asebenza kahle, amabhizinisi nezinhlangano ziyahlangana zisebenzisane kuGumzo

Bambhisana uphinde uthuthukise ngokushesha ukuthatha izinqumo zebhizinisi kuGumzo, isikhungu samabhizinisi ahlangene.

Vumela ukubambisana okusebenza kahle nokuphephile

Ukusebenza kuGumzo kwenzeka emakamelweni. Lezi yizindawo eziphephile lapho wena namaqembu akho angakwazi ukukhulumisana, ashiyelane amafayela aphinde enze izinqumo ezimqoka. Amakamelo kaGumzo abuthanisa amaqembu ndawonye ukuze wonke-wonke abenomqondo owodwa

Yonga isikhathi. Sebenza ngokuhlakanipha

Ukuhlangana kuGumzo kukunikeza indlela ephuthumayo yokufika kubantu kanye nolwazi, okwenza ukuthi imihlangano kanye nama-emails okwenza imisebenzi inciphe. Ama-Channels ethu akunikeza izindlela ezehlukene zokukhulumisana kusuka ezinhlavini zamagama, okukhulunywayo kanye ne-quality ye-HD yokushaya ucingo nge-video.

Shukumisa ukubambisana

Chumana ngokushaya noma uhlangane nabanye nomaphi noma kuyiphi i-device ngoGumzo, esheshayo, ephephile, nenezindlela ezanele i-platform.

Bhalisa ukuze ukwazi ukuqala

Uzodinga inombholo yocingo ebhalisiwe ukuze ukwazi ukuqala.
Singeke nanini sinike abanye noma sithengise iminingwane yakho kwabanye noma sikwenze igaxekile.
Skip to content